Ronde tafel gesprek AMS Institute Amsterdam

NEWS_150723_rondetafel1juli_zw
De huidige transitie in de zorg is aanleiding voor de start van een nieuw onderzoek vanuit de TU Delft. In dit onderzoek wordt gekeken naar nieuwe oplossingen voor de extramuralisering in de zorg.
Onder begeleiding van Luc Willekens van de TU Delft werd op 1 juli jongstleden, in samenwerking met Apto, een ronde tafel gesprek georganiseerd bij AMS Institute te Amsterdam. Namens PT Finance nam Daniël Mutsaers hieraan deel. Doel was om verschillende expertises bij elkaar te brengen, om zo een interdisciplinair concept te bediscussiëren. 
De conclusie na deze eerste sessie was dat de zorg zoveel mogelijk integraal moet worden benaderd en klantgericht moet zijn. Het is niet houdbaar om de ouderenzorg te scheiden van ons dagelijks leven: integratie is noodzakelijk.