"Hoe krijg ik m’n huis vol" was het thema voor een oriënterende sessie rondom concrete leegstands-vraagstukken van zorginstellingen

rondetafel meer4zorg
Samen met de grondleggers van Meer4Zorg , Mark Logtenberg van HD Projectrealisatie, Fleur Spijker van Boekel, Daniël Mutsaers van PT Finance en Alex Limburg van Park concepts, werden meningen en adviezen uitgewisseld omtrent een aantal actuele casussen.

Genodigden waren Vincent van Rijswijk van Cordaan, Ronald Steenbergen van Topaz, Carolien Vermaas van Laurens Zorg en Laurens Wonen, Roos Verheijen van Vitalis, Bart Magielse van Pro Senectute, Leo Noordergraaf van GGZ Ingeest en Peter Eck van Meandergroep.

Carolien Vermaas van Laurens presenteerde over de aanstaande leegstand van Laurens’ verzorgingshuis in Rotterdam als gevolg van de overheidsmaatregelen.

De rondetafel-deelnemers wisselden met elkaar ideeën uit om deze problematiek op te lossen, variërend van huisvesting voor alternatieve doelgroepen tot en met de realisatie van service- en hospitality voorzieningen. En hoe oplossingen zich verhouden tot de gewenste positionering van Laurens als zorgorganisatie. Het positioneren van het verzorgingshuis naar buiten, met een meer wijkgerichte visie, kan de brug slaan van binnen naar buiten en vice versa. Waardoor het verzorgingshuis als een Huis van de Wijk gaat functioneren. Gezien de centrale ligging is het daar bij uitstek voor geschikt.

Daarna werd de casus van Roos Verheijen van Vitalis behandeld. Een huis met een heel ander karakter, gericht op het “residentiële” segment.

Momenteel ontstaat er forse leegstand, 30 appartementen staan leeg. Er dient een oplossing gezocht te worden op de korte maar ook op de lange termijnvisie.

Oplossingsrichtingen blijken met name te zitten in een goede  marketing en samenwerking tussen Vitalis en haar directe omgeving en bewoners, bijvoorbeeld in de vorm van ambassadeurs door samenwerking met ondernemers en de wijk. 

De casus van Peter Eck van Meander betreft een verzorgingshuis waarvoor reeds diverse scenario’s zijn uitgedacht op de aanstaande situatie van volledige leegstand. Sloop lijkt daarbij de meest voor de hand liggende optie. Echter, niet duidelijk is welke behoefte er aan vrije sector wonen is, concreet voor mensen met een kleinere beurs met een toenemende behoefte aan veiligheid en gezelligheid. Het bezettingspercentage van aanleunconcepten namens Meander lijkt die groeiende behoefte te onderschrijven. Als zodanig is de vraag welke serviceconcepten dan kunnen voorzien in het totaalplaatje waardoor huren nog aantrekkelijker worden in combinatie met sociale veiligheid en gezelligheid. Ook hier is de positionering van het huis naar de wijk een toevoeging aan de propositie.

Conclusie

Na discussie over de diverse casussen blijkt dat de Randstad en buitengebieden een verschillende aanpak vergen bij vraagstukken rondom het aanpakken van leegstand in bestaande verzorgingstehuizen. In een grote stad als Rotterdam leven hele andere vraagstukken dan in krimpgebieden.

Start met een duidelijke visie en maak keuzes. Durf los te laten en kijk vooral naar de wijk en de directe omgeving. Wat speelt er welke behoeften zijn er? Die behoeften zijn vaak in de Randstad anders dan in een krimpgebied zoals Kerkrade.

Gezien de grote behoefte om vooral kennis te delen zal over een half jaar een vervolg overleg met de deelnemers worden ingepland. Ondertussen zal Meer4Zorg de deelnemers handreikingen aanbieden om aan de hand van een stappenplan kansen en mogelijkheden te gaan onderzoeken. 

Meer4Zorg is een initiatief van HD | Advies, ontwikkeling en realisatie, Parkconcepts®, Boekel en PT Finance.

Zie voor meer informatie www.meer4zorg.nl