VvG logoStrategische meerjarenkoers Marcus Schouten en Daniël Mutsaers presenteerden medio juni een voorstel aan het bestuur van GGZ Vincent van Gogh voor de strategische meerjarenkoers van de facilitaire & hospitality organisatie (F&H).

Deze organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Venray heeft als uitdaging om het aantal bedden (intramurale plaatsen) in 2018 met 35% te reduceren. De opdracht luidde om de kosten van F&H zodanig variabel in te richten dat met deze reductie kan worden meebewogen. Daarnaast is een kostenreductie van 20% als doel gesteld.

Het strategisch koersdocument is tot stand gekomen door allereerst transparantie in de dienstverlening van F&H te organiseren. Per product/dienst is de kostprijs en de gerealiseerde output/kwaliteit zoveel mogelijk in kaart gebracht. Dit vormt de transparante basis waarop per product indicatieve business cases zijn geschetst om F&H flexibel toekomstbestendig te maken door te outsourcen, samen te werken of zelf zaken efficiënter te organiseren.

Het bestuur van Vincent van Gogh stemde in met de voorgestelde strategische koers. De indicatieve business cases die aan de koers ten grondslag liggen zullen verder worden uitgewerkt en de komende maanden geïmplementeerd.

Voor meer informatie neemt u contact op met Daniël Mutsaers, partner expertisegebieden Zorg en Facilitair, 06-21580395 of daniel.mutsaers@ptfinance.nl.