Kwaliteitsverbetering financiële functie

 

Situatie

De Stichting voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg heeft een omzet van €90 miljoen en telt ruim 2.000 cliënten en bijna 1.800 medewerkers. Vlak na de fusie van twee zorgorganisaties bleek dat de financiële afdelingen onvoldoende waren geïntegreerd. Ook de overige ondersteunende afdelingen werkten onvoldoende in samenhang.
Het niet tijdig en betrouwbaar opleveren van managementinformatie, een kritische rapportage van de externe accountant en te weinig effectieve besluitvorming zijn aanleidingen een verbeterproject in gang te zetten.

Uitvoering

Na inventarisatie zijn veranderingen doorgevoerd in de taakverdeling binnen de financiële afdelingen. Dit betrof het onderscheiden van administratie en planning en control, de uniformering van administratieve processen zoals het proces van inkoop tot en met de betaling van leveranciers en het opstellen en toepassen van instructies om te komen tot een tijdige en betrouwbare managementrapportage.
Het aantal managementfuncties is teruggebracht en in de uitvoerende administratieve functies zijn kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. De ondersteunende diensten in zijn geheel, zijn samengevoegd binnen een divisie bedrijfsvoering. Van hieruit vindt integrale cliëntgerichte ondersteuning van de zorgorganisatie plaats.

Resultaat

Vanuit de divisie bedrijfsvoering wordt de zorgorganisatie integraal ondersteund. De span of control van de eenhoofdige Raad van Bestuur is afgenomen. De managementinformatie wordt met een hogere betrouwbaarheid opgeleverd en als sturingsinstrument door het management gebruikt. Het verminderen van het aantal managementfuncties heeft tot een kostenbesparing geleid.