Toepassing business case vastgoed

 

Situatie

De Stichting voor Gehandicaptenzorg heeft een omzet van €40 miljoen en telt ruim 1.000 cliënten en bijna 1.000 medewerkers. Hun besluitvorming inzake bouwprojecten is nog in belangrijke mate gebaseerd op de zekerheden van de financiering op basis van nacalculatie van bouwkosten en een vaste cliëntenpopulatie. De organisatie wenst dit aan te passen aan de veranderende omgevingsfactoren, waarbij de risico’s voor de organisatie toenemen.

Uitvoering

Samen met het management is een model voor het opstellen van business cases vastgesteld. Multidisciplinair is daarna voor twee projecten dit model gebruikt en de besluitvorming voorbereid. Vanuit een marktbenadering (zorgvraag en andere aanbieders), zorginhoud  en vanuit de personele, financiële en bouwkundige invalshoek is een bijdrage aan de business cases geleverd.

Resultaat

De organisatie is nu zelfstandig in staat business cases samen te stellen, vanuit een multidisciplinaire benadering. Op basis hiervan beslist men over het wel of niet in uitvoering nemen van een project.