In de zorg spelen twee begrippen een belangrijke rol: vraaggestuurd en kostenbewust werken. Het aanbod van producten en diensten moet beter op de klantvraag worden afgestemd. Kostenbeheersing vraagt om een efficiënte opzet van de bedrijfsvoering en transparantie in de financiële huishouding. Maar er is nóg een belangrijke ontwikkeling die om uw aandacht vraagt. Het wegvallen van overheidsgaranties in relatie tot vastgoedprojecten heeft tot gevolg dat de financiering van bouwprojecten onder druk staat.
 
Actueel in Care en Cure

Het is duidelijk dat de zorg voor grote uitdagingen staat. En die gaan we graag aan. PT Finance Zorg heeft in de afgelopen jaren naast haar financiële interim activiteiten drie specialisaties ontwikkeld: optimalisatie van de financiële functie, het brengen van transparantie binnen financiële huishoudingen en financieel advies en projectcontrol bij vastgoed. Dat zijn precies de zaken die nu actueel zijn in de Care en Cure. Zaken ook, waarin wij als geen ander thuis zijn.

Beide benen op de grond

Wij zijn een expert op het gebied van financiën en interim-management voor de zorg. Daarbij maken we zaken niet moeilijker dan ze zijn, we staan met beide benen op de grond. Onze professionals werken hands-on, maken handig(er) gebruik van bestaande informatiesystemen en zorgen voor managementinformatie die eenvoudig van opzet is en altijd maatwerk. In voorkomende gevallen werken we samen met andere deskundigen. Zo hebben we al enkele jaren een partnership met Assist. Met hen optimaliseren we bij tal van zorginstellingen het facilitair bedrijf.

 

       

Meer opdrachtgevers