Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PT Finance heeft de ambitie om als zakelijke dienstverlener onderscheidend aanwezig te zijn in de markt. Naast het onderscheidende vermogen op het vlak van enthousiasme, betrokkenheid en een hands-e no-nonse aanpak, wil PT Finance zich ook onderscheiden door duurzaam te ondernemen. We beseffen ons terdege dat we een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de maatschappij en via onze wijze van ondernemen geven we daar invulling aan. Binnen PT Finance is een MVO commissie actief, bestaande uit Tobi Brus, Inge Lievense en Ming-yi Ling, die tot doel heeft het duurzaam ondernemen verder door te ontwikkelen.

Kennisontwikkeling
Binnen PT Finance wordt de kennisontwikkeling van de medewerkers actief gestimuleerd. De medewerkers hebben een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget, dat in overleg met de werkgever wordt ingevuld. Daarnaast vinden binnen PT Finance periodiek interne kennissessies plaats en wordt ook de deelname gestimuleerd aan de externe cursussen die jaarlijks door PT Finance worden georganiseerd.
Naast het stimuleren van de kennisontwikkeling van de eigen medewerkers worden door PT Finance ook initiatieven ontplooid om de kennisontwikkeling bij opdrachtgevers te stimuleren.  Naast het organiseren van jaarlijkse cursussen en themabijeenkomsten wordt dit mede vorm gegeven door het organiseren van kennistafels en brainstormsessies.

Ondersteuning goede doelen
Binnen PT Finance hebben we al sinds lange tijd een aantal goede doelen waar we ons voor inzetten.
Zo is de jaarlijkse spinningmarathon van Stichting Sport4life (www.sport4life.nu), waarvan wij één van de initiatiefnemers zijn, inmiddels een bekend fenomeen waaraan vele relaties meedoen en waarmee mooie bijdragen worden opgehaald voor Villa Joep en Alpe d’HuZes.
Verder hebben we jaarlijks wisselende doelen die we financieel ondersteunen. Zo hebben we onder meer de afgelopen jaren de volgende goede doelen financieel ondersteund:
- Stichting Kika (
www.kika.nl)
- Stichting Pixels tegen Darmkanker (
www.pixelstegendarmkanker.nl)
- Stichting Wees Kind (
ww.weeskind.nl). Deze stichting heeft dankzij onze donatie schooluniformen en materiaal kunnen kopen voor kindertehuis Los Pinos in Peru. Zo zijn we in staat geweest een heel concrete bijdrage te leveren aan de toekomst van een groep kansarme kinderen.
Tot slot stellen wij al weer enige jaren onze dienstverlening gratis ter beschikking aan de Stichting Gezin en Rouw (
www.gezinenrouw.nl).

Milieu
Ook op het gebied van het milieu nemen we onze verantwoordelijkheid te. Zo besteden we bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht aan gescheiden afvalverzameling. Voor het drukwerk is een voorwaarde dat dit op een duurzame wijze wordt geproduceerd met gebruik van duurzaam materiaal.  Er wordt gewerkt aan een CO2-reductiestrategie op basis van de CO2-footprint
.