PT Finance Kennispartner

Naast het stimuleren van de kennisontwikkeling van de eigen medewerkers worden door PT Finance ook initiatieven ontplooid om de kennisontwikkeling bij opdrachtgevers te stimuleren.  Dit wordt ondermeer vorm gegeven door het organiseren van jaarlijkse cursussen en themabijeenkomsten. Daarnaast worden uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd om de kennisuitwisseling met en tussen opdrachtgevers te vergroten.

De jaarlijkse themabijeenkomst Bouw en Vastgoed die zich voor een belangrijk deel richt op actuele thema’s op het vlak van gebiedsontwikkeling is inmiddels een druk bezocht event geworden. De laatste jaren mochten we ruim 100 relaties en andere belangstellenden welkom heten op deze bijeenkomst die in het najaar wordt gehouden. Naast deze meer algemene themabijeenkomst organiseren we in het voorjaar een cursus waarin wordt ingegaan op de actualiteiten rondom financiering, fiscaliteit, recht en verslaggeving.

Vanuit PT Finance Zorg wordt al enkele jaren met succes in het najaar een seminar georganiseerd rond actuele financieel-gerelateerde onderwerpen binnen de zorgsector. Daarnaast lopen op dit moment een aantal door PT Finance geïnitieerde kennistafels. Deze kennistafels die zich richten op kennisuitwisseling tussen relaties/opdrachtgevers onderling hebben als thema Zorg/facilitair en Zorg/vastgoed.

Naast bovengenoemde bijeenkomsten worden specials georganiseerd met opdrachtgevers rondom actuele thema’s om op deze wijze vorm te geven aan de kennisuitwisseling met opdrachtgevers en tussen opdrachtgevers onderling.

De visie van PT Finance is, dat zij door het stimuleren van kennisontwikkeling en het delen van kennis met en tussen opdrachtgevers over actuele onderwerpen een blijvend toegevoegde waarde kan leveren als kennispartner aan haar huidige en toekomstige opdrachtgevers.