PT Finance heeft de afgelopen jaren uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij de NS-organisatie. Zo heeft zij onder meer ondersteuning geleverd op de afdeling Corporate Reporting & Accounting.  Verder is zij projectmatig actief geweest binnen het onderdeel Nedtrain. Binnen Nedtrain zijn opdrachten uitgevoerd op het vlak van inrichting informatiesystemen, structurering managementinformatie, implementatie Euro en uitbesteding reinigingsactiviteiten. Tot slot heeft PT Finance ondersteuning geleverd bij de interne accountantsdienst (IAD) van de NS ondermeer ten behoeve van de jaarlijkse controle van de interne jaarrekening.