Voor BHP Biliton in Den Haag heeft PT Finance een grote diversiteit aan opdrachten verricht. Naast de ontwikkeling en implementatie van budgetteringsapplicaties binnen SAP inzake de wereldwijde marketingkosten heeft zij bijvoorbeeld ook een opdracht vervuld in het kader van de periodieke rapportage omtrent de wereldwijde ICT-kosten en de analyse daarvan.  In het kader van deze opdrachten met een internationaal karakter zijn presentaties en trainingen gegeven in zustervestigingen in Azië.
Gedurende een langere periode heeft PT Finance ook financiële ondersteuning geleverd aan de Facilitair manager. De ondersteuning had onder meer betrekking op de inkoop van diverse diensten waaronder facilitair management en de bewaking van investeringsprojecten in Den Haag en Moskou.
Naast bovengenoemde meer projectmatige opdrachten heeft de dienstverlening ook voor een belangrijk deel bestaan uit het tijdelijk invullen van uiteenlopende financiële functies op basis van interim-management.