Vastgoedcursus Zeist

afbeelding nieuwsbericht 1- terugblik zeist
Donderdagmiddag 19 april organiseerden PT Finance en DHK Tax & Legal in samenwerking met Straatman Koster Advocaten, de jaarlijkse Vastgoedcursus in Slot Zeist.

Onder leiding van dagvoorzitter Prof.dr.mr. Tom Berkhout  kwamen er interessante discussies op gang over onder andere duurzaamheid, nieuwe wetgeving, de energiebesparingsplicht en de BTW- uitgangspunten bij vervaardiging van gebouwen.

Nieuwe regelgeving en de gevolgen
Vanuit juridisch perspectief werden de nieuwe overheidsplannen en de regelgeving over de BENG-norm (norm over bijna energieneutrale gebouwen)  toegelicht en werden tips gegeven hoe organisaties en specifiek  gemeenten hiermee om kunnen gaan. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).  Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De rechtspraak van het Hof van Justitie over het begrip 'vervaardigen' levert voor de praktijk voldoende stof tot discussie. Met presentaties over de energiebesparingsplicht en de BTW-issues werden de gevolgen voor de praktijk helder in beeld gebracht.

De rol van vastgoed binnen een bedrijf
Daarnaast werd het belang van vastgoed binnen een organisatie duidelijk gemaakt in een verhelderende presentatie van Prof. Dr. Dirk Brounen over bedrijfsoverdracht en bedrijfsopvolging. Vaak wordt de betekenis van vastgoed onderschat en is een frisse blik op de rol die vastgoed speelt binnen een bedrijf niet overbodig. Prof. Dr. Dirk Brounen ontwikkelde hier een spel voor, waarmee directieleden en vastgoedprofessionals elkaar vastgoedvragen kunnen stellen. Een goede voorbereiding op vragen die analisten en journalisten de komende jaren ook  zullen stellen.

Volgende cursus in april 2019
Wij hebben het samen met de aanwezigen als een zeer interessante middag ervaren en hopen u volgend jaar in april  (weer) te mogen ontvangen tijdens de Vastgoedcursus om samen met ons de actuele thema’s in de vastgoedsector te bespreken.