Per 24 maart 2016 is Bart Verschut RA, partner van PT Finance, benoemd als statutair directeur van LHB

LHB_logo_middel
Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (LHB) is opgericht door de Provincie Limburg en NV Industriebank LIOF.

De Provincie Limburg bevordert de regionale en provinciale economie door verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. LHB voert deze herstructurering uit vanuit een revolverend fonds en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers en het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving. LHB werkt samen met private partijen (ondernemers, projectontwikkelaars, beleggers) en gemeenten.

In 2015 nam het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg het besluit om te stoppen met het provinciaal beleid op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen. Dit besluit heeft als consequentie  dat LHB wordt omgebouwd van een project- en investeringsmaatschappij naar een organisatie die het beheer op zich neemt van de lopende participaties. PT Finance heeft de opdracht gekregen voor de volledige operationele bedrijfsvoering.

Bart Verschut was voorheen werkzaam als investmentmanager bij LHB  en verantwoordelijk voor het signaleren, het uitwerken, het onderhandelen en het implementeren van investeringen vanuit het revolverende fonds.