Optimalisering goederenlogistiek

Situatie

In een cure instelling met decentrale budgetverantwoordelijkheden liggen grote voorraden op diverse decentrale plekken. Direct na aflevering van die goederen worden ze in de kosten opgenomen. Er is grip noch zicht op hoogte van de voorraden (min-max), waste (inefficiency) en uiterste gebruiksdata (risico).

 Taak

De organisatie schreeuwt om optimalisering van de goederenlogistiek. Dat start met het ketengericht maken van de inkoop, logistiek en andere afdelingen.

 Uitvoering

In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf hebben we een pilot-afdeling geïnitieerd en gecoördineerd.

 Resultaten  

De resultaten zijn opvallend: het aantal voorraadruimten is gereduceerd van drie naar één (winst m2), de voorraad is met maar liefst 50% afgenomen en het assortiment is versmald met 30%.
We hebben het potentieel voor de gehele organisatie berekend. Het is mogelijk vee onnodige kosten te voorkomen. De waste kan worden beperkt. Verder zijn de voorraden nu deels naar de balanspositie gebracht. Dit levert een eenmalige exploitatiewinst en verbetering van de solvabiliteit op.

Na de pilot het vervolg: de uitrol over de volledige instelling. De herstructurering van het assortiment zorgt voor een toename van de inkoopkracht. Voorraden zijn afgenomen door objectieve systeembepaling voor minimale en maximale voorraad.

Mogelijk volgt nu ook een integratie van logistieke en verpleegkundige functionaliteiten (bestelfunctie en waardebepaling via scannen) naar schoonmaak. Dat is nu toch al aanwezig op de afdelingen. Daarnaast komt er misschien ook een uitrol naar de centrale OK. Dan wordt het verbruik van materialen gekoppeld aan protocollen en realisatie van operaties. Zo wordt het verbruik direct inzichtelijk, net zoals de gebruikte productcharges per patiënt.

 Uiteindelijk gaan ook de leveranciers deel uit maken van de keten.