Aanbesteding van catering

Situatie

Een verzamelgebouw van wetenschappelijke verenigingen met eigen congres- en vergadercentrum heeft een bedrijfsrestaurant en vergadercentrum. 
Er heerst ontevredenheid over catering. Met name wat betreft het productaanbod en de houding van de medewerkers. Daarnaast is de bezettingsgraad (te) laag.

Taak

Het formuleren van een nieuwe cateringpropositie die voldoet aan de gewenste hospitality beleving en deze vervolgens aan te besteden.

 Uitvoering

Samen met vertegenwoordigers van verenigingen en de directie van het vergadercentrum hebben we de eisen en wensen t.a.v. de catering en dienstverlening geïnventariseerd. Deze inventarisatie is vertaald in een request for proposal. Vervolgens is de aanbesteding gecoördineerd en hebben we de onderhandelingen met de uiteindelijke catering dienstverlener gevoerd.

Resultaat

De inspanningen leidden tot een verbeterde cateringpropositie met creatiever aanbod tegen gelijke prijzen in het restaurant en een ondernemender cateringpartner ten behoeve van het vergadercentrum. Al met al een kwalitatieve impuls aan hospitality beleving. Die beleving is ook verbeterd dankzij een impuls in het aanwezige koffieconcept: er is nu koffie van verse bonen door het complete pand.
Het aantal bezoekers van het restaurant is met 25% gestegen. De omzet van het vergadercentrum groeide met 20%. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de exploitatieafdracht aan de opdrachtgever als gevolg van de toegenomen dienstverlening hoger is. Dat geldt alleen voor het vergadercentrum, voor het restaurant geldt een fixed contract.