Een frisse kijk op facilitaire dienstverlening

PT Finance benadert vraagstukken vanuit een financieel beheersmatige invalshoek. Dat doen we met drie elkaar versterkende expertises: Vastgoed, Zorg en Facilitair.

Meer grip

PT Finance biedt u meer grip en zicht op facilitaire dienstverlening. Dat doen we voor zowel bedrijven en (zorg)instellingen als voor facilitaire dienstverleners. Samenwerken met PT Finance betekent meer grip op performance, kosten, effectiviteit, kwaliteit en innovatie. We zorgen ervoor dat de facilitaire diensten uw organisatie en primaire bedrijfsproces optimaal versterken. Het is belangrijk te onderkennen wat er werkelijk toe doet – startend vanuit financieel perspectief en vertaald naar de organisatorische(operationele) implementatie.

 Onafhankelijk en financiële invalshoek

We onderscheiden ons van facilitaire advies- en interim-bureaus door onze absolute onafhankelijkheid van facilitaire dienstverleners én door onze financiële invalshoek richting beheersmatigheid. De ervaring leert ons dat deze invalshoek vaak onderbelicht blijft of zelfs in zijn geheel ontbreekt. Ten onrechte. Wij zijn van mening dat (met name bij verandering) budgetbeheersing, transparantie en sturing op KPI’s actuele en belangrijke onderwerpen zijn.

 Denken en doen

Onze experts zijn in staat om hun brede financiële en operationele kennis en ervaring toe te snijden op uw specifieke situatie. Ieder vraagstuk vereist en verdient een specifieke benadering. Onze adviezen worden gevormd vanuit een creatief kader, resulterend in praktische out-of-the-box benaderingen. U kunt altijd rekenen op een optimaal advies en een overtuigend implementatievoorstel. Veel van onze business cases bestaan uit best practices in diverse profit en non-profit sectoren en zorginstellingen, zowel in de care als in de cure sector.

 We denken niet alleen, we doen ook! Na benutten van onze creativiteit en financiële expertise en de ontwikkeling van het implementatievoorstel helpen onze experts u graag bij het daadwerkelijk implementeren van de gewenste verbeteringen van uw facilitaire processen. Daarbij zien we u als sparringpartner op elk managementniveau binnen uw organisatie. Zo werken we aan de realisatie en verankering van de verbeteringen.

 Voorbeelden van onze dienstverlening

Wat kan PT Finance voor u betekenen? Dat is volledig afhankelijk van uw situatie en uw wensen. Onze (Associate) partners en Consultants hebben rijke ervaring in uiteenlopende branches. Van die ervaring en de combinatie van vraagstukken binnen al die branches plukt u de vruchten. In een persoonlijk gesprek vertellen we daar graag meer over.