Themabijeenkomst gebiedsontwikkeling

koetshuis de haar
Op donderdag 4 oktober organiseren we van 12.30 tot 17.00 uur, samen met Straatman Koster advocaten en DHK Tax & Legal, de jaarlijkse themabijeenkomst gebiedsontwikkeling in Kasteel de Haar te Haarzuilens.

Dit jaar gaan we tijdens de bijeenkomst  in op de uitdagingen van het binnenstedelijk bouwen van woningen.

Stijgende woonvraag
Met een toename van ruim één miljoen huishoudens in Nederland, stijgt de woonvraag enorm de komende jaren. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee, waaronder die van binnenstedelijk bouwen. Veel woningen zullen in de binnensteden gebouwd gaan worden.

De uitdagingen
Professionals staan hiermee voor een grote uitdaging. Hoe ga je met deze binnenstedelijke uitdagingen om? Hoe transformeer je de binnensteden en maak je er leefbare, energieneutrale en goed bereikbare steden van? Met wie werk je samen, welke hulpmiddelen en programma's zijn er ontwikkeld? Professionals  als Desiree Uitzetter, Lennert Middelkoop, Friso de Zeeuw en Michelle van Amerongen, delen hun tips en trucs tijdens de bijeenkomst  ‘Binnenstedelijke uitdagingen’  op donderdagmiddag 4 oktober. Geurt van Randeraat treedt op als dagvoorzitter tijdens deze bijeenkomst.

Programma

12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Opening door dagvoorzitter Geurt van Randeraat 
14.00 uur  Stedelijke transformatie: hoe maak je daar een succes van? - Desiree Uitzetter
14.30 uur  Hoe gaat de gemeente Utrecht om met deze uitdagingen? - Lennert Middelkoop
15.00 uur  Pauze
15.30 uur  Succesvolle transformatie in de gemeente Arnhem. - Michelle van Amerongen
16.00 uur  Beschouwing - Friso de Zeeuw
16.30 uur  Ruimte voor discussie
17.00 uur  Borrel


Aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst? Meld je hier aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Geurt van Randeraat - dagvoorzitter

Geurt is vanuit zijn functie als directeur-eigenaar van SITE urban development betrokken bij vele grote en complexe binnenstedelijke opgaven. SITE is een onafhankelijke gebiedsontwikkelaar. SITE adviseert overheden, ontwikkelaars, corporaties, beleggers en samenwerkingsverbanden tussen hen. SITE heeft een ontwikkelende achtergrond en spreekt de taal van zowel publieke als private partijen. SITE maakt visies op complexe stedelijke opgaven, maakt realistische ontwikkelstrategieën en zorgt voor energie en dynamiek in processen. SITE zorgt voor voortgang en is in staat opgaven en investeerders aan elkaar te verbinden.

Desiree Uitzetter
Desiree studeerde sociale geografie aan Universiteit Utrecht en werkte onder meer bij KPMG Metrum als senior consultant, bij BNG gebiedsontwikkeling als projectdirecteur en bij Adviesbureau Stec als Partner. Dat deed zij steeds op het domein van gebiedsontwikkeling, wonen en bedrijvigheid.Vanaf 2015 is Desiree werkzaam als directeur gebiedsontwikkeling bij BPD. In haar presentatie zal Desiree ingaan op de kansen voor stedelijke transformaties in Nederland, aan de hand van diverse recente studies en aan de hand van concrete cases waar BPD Gebiedsontwikkeling bij betrokken is. De vijf x F factoren die zij tijdens de Provada meegaf aan het publiek zullen in haar verhaal terugkomen, gelardeerd met mooie praktijkcases.

Lennert Middelkoop
Lennert Middelkoop is Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie binnen de gemeente Utrecht. Recent is de Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei! (RSU) gemaakt, inclusief een investeringsstrategie. In de RSU staat hoe Utrecht inzet op gezonde verstedelijking bij de groei naar 400.000 inwoners. Gekozen wordt voor groei door inbreiding waarbij wordt gefocust op vier prioritaire gebieden: het Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum, Merwedekanaalzone en Utrecht Science Park. Belangrijke thema’s zijn energie, openbare ruimte en bereikbaarheid. Samen met de directeur van Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit is Lennert ook verantwoordelijk voor de transitie van het Ruimtelijk Domein binnen de gemeente Utrecht.

Michelle van Amerongen
Michelle is bestuursadviseur bij de afdeling economische zaken van de gemeente Arnhem. Tevens is ze coördinator van het Transformatieteam. Dit team heeft als doel om de kantoorleegstand in Arnhem zoveel mogelijk aan te pakken. Michelle zal toelichten hoe het Transformatieteam werkt en hoe Arnhem op deze actief (en met succes) meewerkt aan de transformatie van kantoorpanden.

Friso de Zeeuw
Friso de Zeeuw heeft een veelkleurige en langjarige ervaring als professional. Werkvelden zijn openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, omgevingsrecht, ruimtelijke economie, mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed.Na zijn universitaire juridische opleiding aan de Vrije Universiteit, was hij wethouder van de gemeente Monnickendam en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur (bij de gemeente Amsterdam) en organisatieadviseur (bij Berenschot). Van 1998 tot 1 mei 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), de grootste projectontwikkelaar van Nederland.Van 2006 tot 11 oktober 2017 was De Zeeuw parttime praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden. Friso bundelt kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken: publiek, privaat en wetenschap (een combinatie die niet veel voorkomt). Hij staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht en bestuurlijke organisatie.