SADC

PT Finance Bouw en Vastgoed is vanaf 2005 actief voor Schiphol Area Development Company (SADC). De eerste opdracht omvatte de professionalisering van de financiële functie en de planning- en controlcyclus. In 2008/2009 leverden we een belangrijke bijdrage aan de uitwerking van de business case die de basis heeft gevormd voor de schaalvergroting van de activiteiten van SADC. In het verlengde hiervan is de juridische en fiscale uitwerking begeleid van de diverse samenwerkingsverbanden die als gevolg van de schaalvergroting zijn ontstaan.

 Projectmatige ondersteuning

Naast de invulling en ondersteuning van de financiële functie binnen SADC gedurende meerdere perioden verricht PT Finance ook al langere tijd projectmatige ondersteuning voor de gebiedsontwikkelingsprojecten Schiphol Logistics Park (vanaf 2006) en GEM A4 zone west (vanaf 2008). Voor GEM A4 zone west begeleidden we ook de opzet van de juridische, financiële en fiscale structurering. De projectmatige ondersteuning houdt de opzet en invulling van de financiële functie in.

Opzet financiële functie c.q financiële beheersing

De opzet van de financiële functie c.q. financiële beheersing onderscheiden we in:

  • De afstemming tussen de methodiek van werken, de inrichting van de grondexploitatie en de inrichting van de financiële administratie.
  • Het opzetten van de periodieke rapportages.
  • Het opzetten van een Handboek Administratieve Organisatie.

Invulling van de financiële functie

Binnen de invulling van de financiële functie onderscheiden we de projectcontrolfunctie en de functie van projectadministratie. Bij veel projecten worden beide rollen vanuit PT Finance ingevuld. Er zijn echter ook projecten waarbij 1 van de partijen als penvoerder de administratieve functie invult en vanuit PT Finance Bouw en Vastgoed de controlfunctie vanuit een onafhankelijke positie wordt ingevuld.

 

 

Wat mij aanspreekt in de ervaring die ik met PT Finance Bouw en vastgoed heb, is de directe manier van communiceren, de pro-actieve houding en het organisatie breed meedenken. Het is een kleinere organisatie die slagvaardig opereert en betrokkenheid toont."
drs. Ruud Bergh- Directeur Schiphol Area Development Company N.V.