Voor grip op uw projecten

Gebiedsontwikkeling is complex vanwege de samenhang tussen grondexploitatie, vastgoedontwikkeling en infrastructurele werken. Gebiedsontwikkeling is in beweging en de uitdagingen zijn enorm. De opgaven worden financieel, fiscaal en juridisch steeds complexer. Oude structuren en werkwijzen veranderen en nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Tegelijkertijd groeit de roep om meer transparantie. Niet alleen vanuit de samenleving, maar ook bij bedrijfsleven en overheden. Politieke beleidsmakers spelen daar op in met nieuwe wetten, regelgeving en gedragscodes.

Adequate financiële beheersing

Het zijn roerige tijden, maar de lange termijn visie mag niet uit het oog worden verloren. De ontwikkelingen vragen om een doortastende en onafhankelijke organisatie die grip op de zaak houdt. Adequate financiële beheersing is essentieel om alle betrokkenen betrouwbaar inzicht te geven in het verloop van een project. Om te komen tot correcte planningen, budgetteringen en financiële rapportages. En om uw projecten zo kostenefficiënt mogelijk te realiseren. Door de toenemende complexiteit van projecten en samenwerkingsverbanden, is  de opzet van een adequate financiële beheersing en projectcontrol echt specialistenwerk geworden. Een specialisme dat we bij PT Finance tot in de finesses beheersen.

Projectcontrol

Projectcontrol begint al in de (pre)contractuele fase en omvat de opzet van de (project)organisatie, de fiscale en juridische structurering, de financiering en beheersing van kasstromen, risico-management en budgetbeheer. Het vraagt ook om ervaring met exploitatiemodellen en met het inrichten van een financiële administratie die hierop aansluit. Wij beheersen al die aspecten van projectcontrol en daar kunt u uw voordeel meedoen. 

Onafhankelijke positie

Samenwerkende partijen hebben zo hun eigen wensen en eisen. Dat is logisch en daar is niets mis mee. We zijn vertrouwd met de verschillende belangen van betrokken partijen zoals gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Onze onafhankelijke positie zorgt voor een waardevol en evenwichtig advies.